Liesbeth Van Braeckel, ‘Wie alleen maar gelukkig wil zijn, is tot mislukken gedoemd’ – De essentie volgens Dirk De Wachter’, https://www.weliswaar.be/wie-alleen-maar-gelukkig-wil-zijn-tot-mislukken-gedoemd, Weliswaar.be, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (29.10.2018)

Geluksparadox

Het eigen egocentrische nastreven van geluk, dat vaak erg oppervlakkig is, leidt tot ongeluk. Dat noemen we de geluksparadox. (…) Geluk is een soort sfeer die ons te beurt valt, vaak net op het moment dat we er niet te veel naar zoeken. Je moet het niet te krampachtig achterna willen lopen. (…) We hebben veel welvaart, maar weinig welzijn. Als we de werkelijkheid kunnen lezen zoals ze is, inclusief de lastigheid – die we in het beste geval samen kunnen dragen – dan zullen we ons verbonden en vervuld voelen, en dan hoeven we niet verbitterd te zijn over de tekortkomingen van het leven. (…) De efficiënte zorg dreigt zichzelf in de staart te bijten: door meer efficiënte zorg dreigen we te ontmenselijken. (…) Burn-out heeft niet te maken met het aantal uren dat je klopt, maar vooral met de appreciatie die je krijgt, of niet krijgt. (…) De wereld is een toevallige zinloze plek. Het is een toevallige samenloop van kosmische toestanden. (…) Patiënten en niet-patiënten verschillen veel minder van elkaar dan we allemaal zouden wensen. We zijn sneller over die grens dan we zouden denken. Onze geestelijke gezondheid is erg broos, en niet iedereen is zich daarvan bewust. (…) Wie geen diagnose krijgt, is op de duur abnormaal, want die heeft niets. (…) Binnenkort bestaan er zoveel ziektes dat iedereen zich wel ergens in herkent. En dat betekent het einde van de normaliteit.