Drs. P. van Burken, ‘Zelfcompassie van patiënt is voorwaarde voor zelfmanagement’, https://www.psychfysio.nl/zelfcompassie-van-patient-is-voorwaarde-voor-zelfmanagement/, PsychFysio (bezocht op 11 april 2016).

Afname negatieve emoties

Onderzoek toont dat zelfcompassie positief geassocieerd is met de componenten van zelfregulatie, en negatief geassocieerd is met chronisch falende zelfregulatie. Een review (…) toont aan dat zelfcompassie via zelfregulatie diverse typen van gezondheidsgedrag bevordert. (…) Het verband (…) verliep hoofdzakelijk via een toename in gezondheid-eigeneffectiviteit en via een afname in negatieve emoties.