Gijs Herderscheê, ‘Kamermeerderheid slaat handen ineen: zelfmoordpreventie wordt wettelijke overheidstaak’, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamermeerderheid-slaat-handen-ineen-zelfmoordpreventie-wordt-wettelijke-overheidstaak~b1c4888b/, De Volkskrant (6 maart 2021)

Met het wetsvoorstel willen de partijen suïcidepreventie als overheidstaak vastleggen. (…) Volgens het voorstel wordt de minister van VWS verantwoordelijk voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt de financiering van de gratis telefonische hulplijn wettelijk vastgelegd. Ook de plicht van gemeenten voor eigen beleid wordt vastgelegd. (…) Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren van 10 tot 25 jaar. (…) Onderzoek laat zien dat suïcide kan worden voorkomen, als preventieve maatregelen worden ingezet.