Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Zelfs één dag sedentair leven heeft al negatieve invloed op hartritmen’, https://www.psychfysio.nl/zelfs-een-dag-sedentair-leven-heeft-al-negatieve-invloed-op-hartritmen/, PsychFysio (bezocht op 19 februari 2019)

Liggen en zitten

Naar schatting brengen volwassenen 51-68% van hun wakkere tijd sedentair (liggend of zittend) door. Zelfs bij fysiek actieve mensen vermindert zittende tijd de gezondheidsvoordelen van het sporten. (…) Hartfrequentie (HR) en heart rate variability (HRV) reflecteren het functioneren van het cardiale autonome zenuwstelsel en zijn indicatoren van het circadiane ritme. (…) De auteurs suggereren dat aangezien één dag sedentair gedrag al leidt tot een negatieve verandering in het circadiaanse ritme van HR en HRV, dat sedentair gedrag gedurende langere tijd een nog veel grotere invloed heeft op deze uitkomstmaten.

Bron

Miyagi, R., Sasawaki, Y., Shiotani, H.(2019). The influence of short-term sedentary behavior on circadian rhythm of heart rate and heart rate variability. Chronobiol Int. Mar;36(3):374-380.