Redactie, ‘Zet bij ‘hoogrisicokinderen’ in op vroege diagnose en gezinsgerichte interventies’, https://www.vakbladvroeg.nl/zet-bij-hoogrisicokinderen-in-op-vroege-diagnose-en-gezinsgerichte-interventies/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (2 november 2020)

Meer nog dan complicaties bij de geboorte is gebrek aan variatie in beweging een voorspeller van ontwikkelingsstoornissen. (…) Interventie kan (…) starten op het moment dat het brein nog plastisch is. (…) Richt de begeleiding dan vooral op het gezin. (…) Het gedrag van de baby vertelt ons meer over het risico op een ontwikkelingsstoornis dan de voorgeschiedenis. (…) Met name de laatste jaren realiseren we ons steeds beter dat de variatie in bewegen heel goed de kwaliteit van hersenfunctie van baby’s weerspiegelt. Hoe gevarieerder de bewegingen, hoe gezonder het brein.

Zoeknaam

Mijna Hadders-Algra, hoogleraar ontwikkelingsneurologie UMCG