Jelmer Mommers, Lynn Berger, ‘Zie hoe alles van elkaar afhankelijk is en de wereld zal nooit meer dezelfde zijn’, https://decorrespondent.nl/7174/zie-hoe-alles-van-elkaar-afhankelijk-is-en-de-wereld-zal-nooit-meer-dezelfde-zijn/2658534061656-6cac4967, de Correspondent (12 augustus 2017)

Vertrouwen en risico

We zijn in onze (…) geïndividualiseerde samenleving gewend om onafhankelijkheid te vieren: om autonomie als een groot goed te zien en zelfstandigheid als het belangrijkste doel van de opvoeding. (…) De waarheid is dat we allemaal door en door afhankelijk zijn. (…) Het is deze afhankelijkheid die er, evolutionair gezien, voor heeft gezorgd dat wij überhaupt in staat zijn om ons aan anderen te verbinden. (…) Vertrouwen is een product van afhankelijkheid. (…) Dat brengt een zeker risico met zich mee. (…) Grote verschillen in macht maken de afhankelijke partij kwetsbaar. (…) Zonder deelname, zonder risico, komen we samen nergens. (…) Ideeën zijn besmettelijk, emoties zijn besmettelijk, moed is besmettelijk. (…) Misschien nemen we langzaam afscheid van het individu dat ‘voor zichzelf’ denkt en herontdekken we een zelf dat in de samenleving tot stand komt.