Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Zingeving is belangrijk bij leven met chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/zingeving-is-belangrijk-bij-leven-met-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 12 november 2019)

Beschermende factor

Het ervaren van betekenis en een doel in het leven, kan mensen helpen beter om te gaan met de pijn en gaat gepaard met minder negatieve gevoelens. (…) Onderzoekers zien dat mensen die een doel in het leven hebben minder vaak last van depressie en angststoornis en hebben en meer positieve gevoelens ervaren. Het blijkt dus een belangrijke beschermende factor te zijn bij psychologische problemen, en de tevredenheid met het leven te vergroten. Mensen met een groter gevoel van betekenis blijken ook een grotere tolerantie voor pijn te hebben. (…) Het bespreken van het levensdoel kan (…) een deel zijn van pijnmanagement. (…) De auteurs concluderen dat het gevoel van betekenis in het leven beschermt tegen psychologische problemen en positief bijdraagt aan de mentale kwaliteit van leven. De rol van zingeving lijkt relevant bij mensen die moeten omgaan met ingrijpende medische problemen.

Bron

Almeida VM, Carvalho C, Pereira MG. (2019) The contribution of purpose in life to psychological morbidity and quality of life in chronic pain patients. Psychol Health Med. Sep 15:1-11.