Sacha Hilhorst, Djuna Spreksel, ‘Zonder een stempel word je niet serieus genomen’, https://www.groene.nl/artikel/zonder-een-stempel-word-je-niet-serieus-genomen, De Groene Amsterdammer (20 september 2017)

Volgens de Landelijke Studentenvakbond geeft (…) 49 procent van de studenten aan psychische klachten te hebben (gehad). Ook hebben de laatste jaren veel meer studenten in het hoger onderwijs een diagnose, van ADHD tot borderline. (…) Als iemand een vak niet haalt, dan raden we (…) aan om zo snel mogelijk met een studieadviseur en zo nodig een psycholoog te gaan praten. (…) Zeker tijdens de donkere herfstdagen draaien de psychologen overuren.(…) Te weinig wordt gekeken naar de gezondheidspolitiek van de universiteit zelf. In een klimaat waarin iedereen zo goedkoop mogelijk zo excellent mogelijk moet zijn, blijkt de diagnose een belangrijke rol te spelen. (…) Het onderwijs moet niet alleen breed toegankelijk zijn, maar ook tot de wereldtop behoren. En alles voor een bescheiden prijs. (…) En dus zetten universiteiten in op selectie en excellentie. (…) De prestatieafspraken hebben de mogelijkheden voor anders- en laatbloeiers verder beperkt. We jagen studenten steeds meer in het nauw en we kunnen het gewoonweg niet volhouden hun dat aan te rekenen en het af te doen als een persoonlijk probleem of een individuele beperking. (…) De huidige samenleving, en de universiteit als afspiegeling daarvan, maken het aantrekkelijk om alles wat afwijkt van de norm het predikaat ‘stoornis’ te geven. (…) Dat is geen teken van groeiende tolerantie. (…) Er zijn veel belangrijke kwaliteiten die we niet per se als dusdanig erkennen. Binnen de universiteit gaan we steeds meer op elkaar lijken, constant is de vraag: waar moeten we aan voldoen? (…) Juist binnen de universiteit moeten we verscheidenheid van mensen en methodes steunen en ruimte bieden voor eigengereidheid en verschil.